Registrace
Menu
Úvod Doplňky Čističe kůže Amsterdam Black Label 24 ml

Amsterdam Black Label 24 ml

poppers

Kód: 160556

Obsahuje pentylnitrit (CAS 110-46-3). Nový nepropustný a vzduchotěsný bezpečnostní uzávěr, který prodlužuje dobu skladování. Obsah 24 ml. Podrobný popis

399,00 Kč
Dočasně nedostupné
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Amsterdam Black Label 24 ml

Amsterdam Black Label 24 ml

poppers

399,00 Kč
Dočasně nedostupné

Popis

Poppers Amsterdam Black Label 24 ml. Nitritový čistič. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P302+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Recenze

Pro tento produkt zatím sbíráme zákaznické recenze, které zde již brzy uvidíte…

Parametry

Obsah (ml) 24
Originální název Amsterdam Black Label 24 ml
Hmotnost (g) 78
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat