Registrace
Menu
Úvod Oblečení Novinky Iron Fist Ultra Strong 24 ml
Novinka

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná směs

Kód: 240024

Obsahuje: pentyl nitrite, 1-Pentanol. Obsah 24 ml. Podrobný popis

379,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 4. 2024 po celé ČR
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná směs

379,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 4. 2024 po celé ČR

Popis

Iron Fist Ultra Strong 24 ml. Pentyl nitrite stabilizovaná směs. Zákaz prodeje nezletilým.

UFI: 991E-1FCP-A00J-NNDR

Obsah

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
n-Pentanol (CAS 71-41-0)

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s platnou místní legislativou.

TIS: +420 224 919 293

Parametry

Obsah (ml) 24
Originální název Iron Fist Ultra Strong 24 ml
Hmotnost (g) 36
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty